Avgifter för tillitsgranskning

Part
Avgift (kr)
Användarorganisation 40 000
Kommun med förenklad tillitsdeklaration Begär pris
Tjänsteleverantör 40 000
Underleverantör till medlem 40 000

Samma avgifter utgår för:

  • En återkommande tillitsgranskning
  • En eventuell omgranskning, exempelvis efter en tillitsgranskning som delgetts resultatet Ej godkänd
  • Gruppföreträdare per granskningstillfälle

Så snart tillitsgranskningsavtalet skrivits under av båda parter faktureras avgiften till den fakturakontakt som angivits på kontaktblanketten för tillitsgranskning.