Avgifter för tillitsgranskning

Tillitsgranskningsavgiften i Sambi för användarorganisationer är baserad på antalet anställda enligt tabellen nedan.

Tillitsgranskningsavgiften för tjänsteleverantörer är baserad på det antal tjänster som denne tillhandahåller i Sambi (se  nedan).

Part
Avgift (kr)
Användarorganisation med 100
eller fler anställda
40 000
Användarorganisation med
färre än 100 anställda
Begär pris
Tjänsteleverantör,
per tjänst
40 000
Underleverantör till medlem 40 000

Samma avgifter utgår för:
– En återkommande tillitsgranskning som sker vart tredje år
– En eventuell omgranskning, exempelvis en tillitsgranskning som delgetts resultatet Ej godkänd.

Så snart tillitsgranskningsavtalet skrivits under av båda parter faktureras avgiften till den fakturakontakt som angivits på kontaktblanketten för tillitsgranskning.