Avgifter för tillitsgranskning

Följande avgifter utgår vid granskning som utförs av Sambis tillitsgranskningstjänst.

Part
Avgift (kr)
Användarorganisation som går direkt mot Sambi (och inte via Sambiombud) 40 000
Användarorganisation som är kommun med förenklad tillitsdeklaration Begär lägre pris*)
Tjänsteleverantör 40 000
Underleverantör till medlem (som vill bli eller är betrodd part) 40 000
Gruppföreträdare som användarorganisation 40 000
Gruppföreträdare som tjänsteleverantör 40 000

Normalt sett utgår det en granskningsavgift per granskningstillfälle. En granskning omfattar en funktion, med ett sammanhållet säkerhetsarbete, för identitets- och behörighetshantering.

Granskningsavgift utgår för:

  • Den första granskningen (för gruppföreträdare räknas initial granskning i kombination med slutlig granskning som ett granskningstillfälle)
  • En återkommande tillitsgranskning
  • En eventuell omgranskning, exempelvis efter en tillitsgranskning som delgetts resultatet Ej godkänd

Så snart tillitsgranskningsavtalet skrivits under av båda parter faktureras avgiften till den fakturakontakt som angivits på kontaktblanketten för tillitsgranskning.

*) Hör av dig till info@sambi.se och fråga efter lägre pris om det är aktuellt för din kommun att använda den förenklade tillitsdeklarationen.