Tillitsgranskade parter

Nedan presenteras parter som blivit tillitsgranskade. För varje part specificeras hur länge godkännandet är giltigt och i vilken roll man är betrodd. Att genomgå en tillitsgranskning med godkänt resultat är en förutsättning för att kunna ansöka om ett medlemskap i Sambi.

En godkänd tillitsdeklaration är giltig i tre år från och med beslutsdatum. Därefter sker återkommande tillitsgranskning vart tredje år för att säkerställa att parten fortfarande uppfyller kraven i Sambis gemensamma regelverk.

När en medlem i Sambi väljer att lägga ut delar av en funktion på en underleverantör ansvarar medlemmen för att även denna del blir tillitsgranskad.

För att underlätta kan en underleverantör själv välja att bli tillitsgranskad enligt regelverket.

Godkänd part Godkänd som Återkommande tillitsgranskning senast/Notering
Tieto Sweden AB,
Brokertjänst
Leverantör till tjänsteleverantör 2018-06-09
Stockholms läns landsting, Beställningsportalen
(HSF, Avdelningen för Närsjukvård, Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.)
Tjänsteleverantör 2018-09-21
Stockholms stad Användarorganisation 2018-10-07
Inera AB,
katalogtjänst HSA
Leverantör till Användarorganisation 2018-10-16
eHälsomyndigheten,
stödtjänster med tillhörande infrastrukturtjänster

  • Receptexpeditionsstöd – tjänsterna omfattar bland annat åtkomst till receptregistret, läkemedelsförteckningen, högkostnadstrappan, fullmakter och grunddata.
  • E-receptstöd – för att en vårdaktör ska kunna skicka elektroniska recept från ett journalsystem.
  • Stöd för att visa privata läkemedel och recept för privatpersoner.
  • Stöd för att visa privatpersoners läkemedel och recept för vård- och apotekspersonal.
Tjänsteleverantör 2018-10-30
Inera AB,
IdP i Inera Nationella Säkerhetstjänster
Leverantör till Användarorganisation 2019-10-05
Svensk e-identitets IdP Leverantör till Användarorganisation 2020-04-19
SLL Stockholms läns sjukvårdsområde, IdP Användarorganisation Godkänd med krav på komplettering
Danderyds kommun, för användning av

  • SITHS som Elektronisk identitetsutfärdare
  • HSA som attributsutgivare
  • Inera säkerhetstjänst som Identitetsintygsutgivare
Användarorganisation Godkänd med förbehåll
Lidingö stad, för användning av

  • SITHS som Elektronisk identitetsutfärdare
  • HSA som attributsutgivare
  • Inera säkerhetstjänst som Identitetsintygsutgivare
Användarorganisation Godkänd med förbehåll

 

Har du frågor eller vill ge oss tips om förbättringar tar vi tacksamt emot det via e-post till tillit@sambi.se.