Tillitsgranskning

För att bli medlem i Sambi krävs det först att den sökande blir godkänd i en process som vi kallar tillitsgranskning.

Det innebär att Sambi säkerställer att den blivande medlemmen uppfyller de säkerhetskrav som ställs, bland annat gällande hanteringen av person- och patientuppgifter.

De aktuella säkerhetskraven finns dokumenterade i Sambi Bilaga 3 – Tillitsramverk. Återkommande granskning av en godkänd part görs vart tredje år.

Här kan du läsa mer i detalj om hur tillitsgranskningen går till. Avtal och avgifter hittar du här.

Tillitsgranskning

Intresseanmälan

För mer information om vad en tillitsgranskning innebär för ert företag eller er organisation, anmäl ert intresse här så kontaktar vi er.