Test

29 april Workshop om Sambis attributförvaltning, 13-16

Tid: 29 april 2015 kl 13.00-16.00
Plats: .SE, Ringvägen 100, uppgång A 9 tr, Stockholm
Workshopen leds av Björn Skeppner, Inera

Syfte: Uppstart av Sambis attributförvaltning, som ska identifiera gemensamma attribut för att effektiviseras identitet och behörighetsstyrningen för Sambis medlemmar.

Målgrupp: Workshopen vänder sig till de inom vård- och omsorgssektorn som arbetar med identitets och åtkomsthantering och som vill vara med och bidra till utformningen av Sambis attributförvaltning.Agenda

  1. Presentation av deltagarna och deras förväntningar på Sambis attributförvaltning
  2. En genomgång av vad som har gjorts tidigare
  3. En genomgång av planen för etableringen av Sambis attributförvaltning
  4. Diskussion – Styrande principer för Sambis gemensamma attribut och attributprofiler
  5. Organisation och uppdrag för det fortsatta arbetet
  6. Uppföljning av arbetet
Anmälan till workshopen görs här.

Kontakt: staffan.hagnell@iis.se