Tillgänglighet

Metadata i Sambis produktionsmiljö

Tillgänglighet för Sambis aggregerade metadata ska vara minst 99,8%. Servicefönster och andra typer av planerade avbrott som annonserats i förväg räknas inte in i ovan angiven tillgänglighet.

Respektive medlemsinstans ska ladda hem Sambis aggregerade metadata för att inte vara beroende av tillgängligheten på den publicerade metadatan. På så sätt kan tillgängligheten på anslutna system upprätthållas under metadatafilens angivna livslängd (anges som validUntil i filens inledning) även i de fall Sambis aggregerade metadata inte är tillgängligt.

 

Anvisningstjänst i Sambis produktionsmiljö

Tillgänglighet för Sambis centrala anvisningstjänst ska vara minst 99,8%. Servicefönster och andra typer av planerade avbrott som annonserats i förväg räknas inte in i ovan angiven tillgänglighet.

Tjänster med kritiska tillgänglighetsbehov ska inte använda Sambis centrala anvisningstjänst då fel som påverkar tillgängligheten kan uppstå i flera led och effekten av ett eventuellt fel sannolikt innebär att användare inte kan logga in i den tjänst som byggt ett beroende till anvisningstjänsten.

En tjänst som är beroende av IdP discovery bör implementera en egen anvisningstjänst och har då också möjlighet att anpassa den till tjänsten på ett sätt som underlättar för användare av tjänsten.

 

Övriga komponenter och tekniska miljöer i Sambi

För övriga tekniska miljöer och komponenter är tillgängligheten enligt ”best effort”.