Lämna nytt metadata

Sambis medlemmar kan själva hantera sitt metadata i Federationsadmin. Blev din organisation medlem innan den 18 februari 2020 behöver du anmäla att du vill ha åtkomst genom att fylla i formuläret här.

Medlemmar kan publicera metadata i acceptans-, produktions- och trial-miljöerna. Är din organisation inte medlem har du tillgång till trialmiljön. 

Hur man laddar upp och tar bort metadata samt lägger till teknisk agent går att läsa om i Användarguiden. Där finns även filmer som guidar användaren.

Trialmiljö

Om din organisation inte är medlem men vill få åtkomst till Trialmiljön fyller ni i formuläret här.

Efter anmälan är inskickad får den tekniska kontakten ett mejl med inloggningsuppgifter och kan då logga in och publicera sitt metadata själv.

Lämna metadata manuellt

Har ni inte möjlighet att lämna metadata i Federationsadmin går det att göra det manuellt genom att fylla i nedan formulär. Om ni väljer att skicka in metadata via formuläret, kommer vi att kontakta den person som ni tidigare anmält som teknisk kontakt för att via telefon verifiera metadatats checksumma (SHA-1) innan aggregerat metadata publiceras.

Nytt metadata som ska publiceras ska alltid valideras innan det sänds till federationsoperatören: https://validator.sambi.se/

Om ni väljer att skicka in metadata genom att ange en URL, behöver ni säkerställa att data inte uppdateras dynamiskt (genom tidsstämpling eller liknande). Skillnader i data medför att checksumman varierar mellan nedladdningstillfällena och kan därmed inte valideras.

Federationsoperatören meddelar när publicering är genomförd, normalt inom 8 timmars arbetstid.

Nytt metadata som ska publiceras sänds till federationsoperatören via formuläret nedan.

För miljöerna Produktion och Acceptans gäller att man måste vara medlem. Man ska alltid validera sitt metadata innan det sänds: https://validator.sambi.se/

Observera att vi kommer att kontakta den person som ni anmält i kontaktblanketten som teknisk kontakt vid medlemsansökan för Sambi, för att via telefon verifiera metadatats checksumma (SHA-1) innan aggregerat metadata publiceras. Detta är alltså helt oberoende av vilken teknisk kontakt som anges i ert metadata och vem som sänder in formuläret. Notera att i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR rekommenderar Sambi att kontaktinformationen i ert metadata är i form av så kallade funktionsbrevlådor.

Om ni väljer att skicka in metadata genom att ange en URL, behöver ni säkerställa att data inte uppdateras dynamiskt (genom tidsstämpling eller liknande). Skillnader i data medför att checksumman varierar mellan nedladdningstillfällena och kan därmed inte valideras.

Frågor kan ställas till info@sambi.se

 

  * = obligatorisk information

  Organisation / företag *

  Ange i vilken av Sambis tekniska miljöer metadatat ska publiceras *
  OBS: endast en miljö åt gången

  Kontaktperson, namn *

  Din e-post *

  Metadatat kan lämnas antingen i filformat eller via en statisk URL:

  - Bifoga ert metadata som en fil (i xml-format)

  - Statisk URL för metadatat (inklusive http://)

  Eventuella kommentarer

  I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.