Lämna nytt metadata

Nytt metadata som ska publiceras sänds till federationsoperatören via formuläret nedan.

För miljöerna Produktion och Acceptans gäller att man måste vara medlem. För testmiljö (Trial) behövs inget medlemskap men anmälan till Trial måste vara gjord. Man ska alltid validera sitt metadata innan det sänds: https://fed.sambi.se/validator

Observera att vi kommer att kontakta den person som ni anmält i kontaktblanketten som teknisk kontakt vid medlemsansökan för Sambi, för att via telefon verifiera metadatats checksumma (SHA-1) innan aggregerat metadata publiceras. Detta är alltså helt oberoende av vilken teknisk kontakt som anges i ert metadata och vem som sänder in formuläret. Notera att i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR rekommenderar Sambi att kontaktinformationen i ert metadata är i form av så kallade funktionsbrevlådor.

Om ni väljer att skicka in metadata genom att ange en URL, behöver ni säkerställa att data inte uppdateras dynamiskt (genom tidsstämpling eller liknande). Skillnader i data medför att checksumman varierar mellan nedladdningstillfällena och kan därmed inte valideras.

Frågor kan ställas till info@sambi.se

* = obligatorisk information

Organisation / företag *

Ange i vilken av Sambis tekniska miljöer metadatat ska publiceras *
OBS: endast en miljö åt gången

Kontaktperson, namn *

Din e-post *

Metadatat kan lämnas antingen i filformat eller via en statisk URL:

- Bifoga ert metadata som en fil (i xml-format)

- Statisk URL för metadatat (inklusive http://)

Eventuella kommentarer

I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.sambi.se/om/integritetspolicy/