Metadata

Uppladdning av metadata till federationens register görs genom att sända det till federationsoperatören. Innan det görs ska metadatat valideras.

Validering

Validatorn används för att validera metadata genom att ladda upp en fil eller att ange URL (endast port 80 eller 443 accepteras). Resultatet presenteras med färgkod och en kommentar till respektive post.

Validatorn finner du här:
https://fed.sambi.se/validator

Resultatet presenteras med följande färgkoder:

  • grönt – godkänt
  • gult – åtgärd rekommenderas för fullgod funktionalitet
  • rött – ej godkänt

Lämna metadata till federationsoperatören

Sänd metadatat i form av en xml-fil eller en statisk URL via formuläret för metadatauppladdning. Ange vilken teknisk miljö metadata ska publiceras i.

Federationsoperatören bekräftar mottagande av metadatat och kontaktar er tekniska kontaktperson via telefon för verifiering av checksumma/fingerprint (SHA-1).

Federationsoperatören meddelar när publicering är genomförd, normalt inom 8 timmars arbetstid.