Metadata

**Planerade förändringar av metadatapublicering**

För närvarande planeras följande förändringar som berör Sambis metadata:

  • Byte av IP-adress
  • Införande av Server Name Indication
  • Publicering av Sambis signeringsnyckel i metadata

Förändringarna är av mindre omfattning men kan kräva anpassning i vissa instanser. Införandet är ännu inte beslutat och mer information kommer efter sommaren.

Den som redan nu vill köra tester av ändringen kan göra det genom att lägga till följande i systemets hosts-fil:

157.180.241.5  fed.sambi.se

Därefter nås det nya formatet via nuvarande länkar som finns publicerade på https://www.sambi.se/teknik/

Uppladdning av metadata till federationens register görs genom att sända det till federationsoperatören. Innan det görs ska metadatat valideras.

Validering

Validatorn används för att validera metadata genom att ladda upp en fil eller att ange URL (endast port 80 eller 443 accepteras). Resultatet presenteras med färgkod och en kommentar till respektive post.

Validatorn finner du här:
https://fed.sambi.se/validator

Resultatet presenteras med följande färgkoder:

  • grönt – godkänt
  • gult – åtgärd rekommenderas för fullgod funktionalitet
  • rött – ej godkänt

Lämna metadata till federationsoperatören

Sänd metadatat i form av en xml-fil eller en statisk URL via formuläret för metadatauppladdning. Ange vilken teknisk miljö metadata ska publiceras i.

Federationsoperatören bekräftar mottagande av metadatat och kontaktar er tekniska kontaktperson via telefon för verifiering av checksumma/fingerprint (SHA-1).

Federationsoperatören meddelar när publicering är genomförd, normalt inom 8 timmars arbetstid.