Incidentlogg

Här hittar du information om pågående och tidigare incidenter i Sambis tekniska miljöer.

Incidenter i anslutna medlemsorganisationers system kan publiceras här om det anses vara av vikt för federationen.

För incidenter i federationsoperatörens tekniska miljöer anges ett ID på formatet [xx-xx] som kan uppges som referens vid kontakt med federationsoperatören.


Pågående incidenter och driftstörningar

Inga pågående eller kända driftstörningar

 


Tidigare incidenter

2021-06-09 | 21:00 | Federationsadmin ej tillgänglig, nytt metadata gick ej att ladda upp.. Redan publicerat metadata och anvisningstjänst påverkades inte. Åter tillgänglig 20210610 kl 11:00.

2020-07-06 | 09:00 | Metadata, anvisningstjänst samt https://sambi.se ej möjliga att nå. Sambi.se återaktiverad 20200706 kl. 09:00

2020-05-27 | 15:00 | Federationsadmin var ur funktion mellan kl. 08.30 – 15.00. | [IN-255]

2019-02-12 | 09:00 | Sambi dokumenttransport var ur funktion mellan kl. 20:18 den 2019-02-11 och kl. 9:48 den 2019-02.12.

2019-01-25 | 13:00 | Testmail skickades till externa mailadresser | [IN-194]:

Vid test av ett nytt ärendehanteringssystem, gick ett fåtal testmail ut till externa mailadresser.

All extern mailkommunikation i testsystemet är nu frånslagen och automationen är inaktiverad.

2016-01-12 | ca 13:50-14:05 | sambi.se otillgänglig | [..-..]:

Sambis webbplats otillgänglig. Ingen påverkan på Sambis tekniska miljöer.

2015-11-09 | 11:03-13:06 | Metadata otillgänglig | [IN-67]:
Metadata i Sambis tekniska miljöer otillgängligt. Incidenten bör inte ha påverkat några implementationer då giltighetstiden för metadata är 72 timmar.