Attribut och attributsprofiler

Specifikation av attribut och attributsprofiler

Vid övergång till ny version av attributspecifikationen behöver respektive part (användarorganisation och tjänst) säkerställa funktion mellan IdP och SP.

Synpunkter mottas tacksamt av Thomas Fransson, Inera.

Övrig information