Attribut och attributsprofiler

Arbetsmaterialet med förslag på attribut för Sambi presenteras här.

Materialet är under bearbetning. Synpunkter mottas tacksamt av Thomas Fransson, Inera.

Fastställda dokument

Specifikation av attribut och attributsprofiler

Beskrivning av nuläge

Nedan finns specifikationer för hur medlemmarnas attribut ser ut idag där man ser hur väl man förhåller sig till det som federationen fastställt.