Attribut och attributsprofiler

Specifikation av attribut och attributsprofiler

Vid övergång till ny version av attributspecifikationen behöver respektive part (användarorganisation och tjänst) säkerställa funktion mellan IdP och SP.

Övrig information