Arbetsgrupp för Sambis attributförvaltning

Deltagare i arbetsgruppen för attributsförvaltning är

 • Tomas Fransson, Inera AB (ordförande)
 • Henrika Littorin, HSA-förvaltningen
 • Johan Zenk, HSA-förvaltningen
 • Lars Melander, Nexus
 • Olle Rundlöf, SLL
 • Pelle Hillberg, SLL
 • Per Mützell, Inera AB
 • Joakim Sandberg, eHM
 • Stefan Halén, Inernetstiftelsen
 • Stefan Larsson, eHM
 • Ulf Palmgren, SKL

Referensgrupp för arbetet är Sambis stora arbetsgrupp.

Mötesanteckningar