Attribut

Attribut är något som anger ett antal nödvändiga egenskaper hos användaren och en viktig del av Sambis gemensamma standarder och regelverk.

Den sorts attribut som standardiseras är i första hand de som ska användas för behörighetstilldelning så att personer som arbetar med hälsa, vård och omsorg har rätt åtkomst till de tjänster som är anslutna till Sambi.

Vilka attribut som ska standardiseras inom Sambi avgörs i grunden av krav i aktuella författningsregleringar och till viss del kraven hos de e-tjänster som finns inom federationen. Läs mer om attribut här.

sambi-attribut