Anvisningstjänst

Anvisningstjänst presenterar de IdP:er som skickar in metadata till federationen och som uppfyller kriterierna för att synas i anvisningstjänsten.

Observera att: <OrganizationDisplayName> är obligatorisk för att IdP ska synas i anvisningstjänsten.

[DiscoveryResponse] är obligatorisk för SP. Mer information hittar du under FIWG_SAML2.0_INT_SSO Deployment Profile_v0.1-1 (del 5).

Det är inte ett måste att nyttja den centrala anvisningstjänsten i en federation.

  • E-tjänster kan med fördel innehålla en egen anvisningstjänst, och har då möjlighet att styra utformningen och vilka intygsutfärdare som ska presenteras.
  • Användarorganisationer kan låta användarna ansluta till e-tjänsterna via en portal, genom en IdP-initierad inloggning, och behöver då varken nyttja den centrala anvisningstjänsten eller e-tjänstens anvisningstjänst.

Namnstandard för anvisningstjänsten

Namnsättningen <OrganizationDisplayName> av IdP:er ska utgå från vad användarna känner till om organisationens kopplingar och hur de marknadsför sina tjänster. Namnet ska inte kunna missförstås i ett federativt perspektiv och ge oklara användningsfall.

Namnet ska därför bestå av Organisationens namn, alternativt av Organisationens namn samt tjänstenamn.

Exempel organisation: Stockholms läns landsting
Exempel organisation samt tjänst: Inera/HSA Kataloghotell