Testmiljö

Sambis testmiljö heter Trial och är öppen för befintliga och blivande medlemmar samt teknikleverantörer. Vänligen notera att vi med jämna mellanrum utan förvarning kan tömma testdatabasen. 

Information om vad som skiljer Sambis olika miljöer åt framgår på Teknik-sidan. 

Det krävs inget medlemskap för att använda Sambi Trial, men om man inte redan är medlem måste man anmäla sig till den:

När du fyllt i formuläret kommer du få ett mejl till angiven e-postadress med instruktioner och inloggningsuppgifter till Federationsadmin Trial.

Läs användarvillkoren för Trial-miljön här innan du fyller i anmälan.

Metadata för Trial hittar du här: https://fed.sambi.se/trial/md/metadata.xml

Anvisningstjänst för Trial hittar du här: https://fed.sambi.se/trial/ds

 

 

Instruktioner för Federationsadmin Trial

Logga först in enligt instruktion från mejl du fått vid registrering av Trial-konto i Federationsadmin. När du väl har loggat in visas en lista med dina organisationer. För de flesta tekniska kontakter är det bara en.

Väl inne i din organisation finns fyra flikar att välja mellan:

Metadata: Här laddar du upp och hanterar eller granskar din organisations nuvarande metadata.

General Information: Information om din organisation, huvudsakligen dess kundnummer, namn och roller i federationen.

Technical Contact: Information om dig som hanterar kontot för din organisation i Federationsadmin.

Technical Agents: Personer i din organisation som tilldelats behörighet av Technical Contact att logga in i Federationsadmin och som kan hantera organisationens metadata.

Metadata

  1. Under fliken ”Metadata” laddar du upp och får din organisations metadata validerat.
  2. Klicka på Upload Metadata.
  3. En ruta dyker upp där du antingen kan klicka på Browse för att manuellt leta upp filen, eller dra och släpp den om du redan har den till hands. När filen är tillagd ändras rutan och visar filen du har valt.
  4. Klicka på Validate efter att en fil är tillagd.
  5. Resultatet presenteras med en färgkod. Om allt gick bra ser du mycket grönt och kanske lite gult och kan då ladda upp metadata genom att klicka på Upload for approval.

Tänk på att dessa steg kan upprepas ifall du behöver dubbelkolla din metadatafil och få den validerad igen. Om något är fel på filen får du en röd varningsruta och behöver åtgärda filen innan den kan laddas upp igen. Efter att du klickat på Upload for approval kommer filen publiceras inom 15 minuter.