Teknik

Denna sida innehåller information om Sambis tekniska miljöer samt om de standarder och profiler som tillämpas.

Här finns också länkar till de tekniska resurser som finns tillgängliga för respektive miljö.

Tekniska miljöer

sambi-miljo-teknik


Tekniska resurser


Tekniska krav och definitioner


Profiler och tillämpningar