Seminarier

I Internetstiftelsens seminarier ges möjlighet att diskutera utmaningar och ta del av andras erfarenheter och lösningar. 

2022-02-16 OpenIdConnect (OIDC) i federation

Datum: 2022-02-16

Tid: 09.00 – 12.00

Hur: I videoverktyget Zoom. Länk meddelas i god tid innan seminariet.

OpenID Connect är en standard vars uppgift är att verifiera identiteter på ett decentraliserat sätt och används idag i webappar, mobilappar och rika klienter. Vad som saknats är en standard för att tillämpa OpenID Connect i federation, ett utvecklingsarbete som nu pågår. I detta seminarium får vi ta del av vad OpenID Connect Federation är, vilka utmaningar som är kvarstående, och vilka behov vi ser i Sverige.

Förmiddagen inleds med en presentation av Roland Hedberg, en av de internationellt drivande krafterna i arbetet med att ta fram specifikationen för OpenID Connect Federation, följt av lightning talks och diskussion.

Är ni intresserade av att hålla ett lightning talk i ämnet? Anmäl ert intresse till: info@sambi.se

När: 16 februari 2022

Tid: Kl. 09.00-12.00

Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom

Eventet är fullbokat

Vi arbetar kontinuerligt med programmet och uppdaterar på den här sidan.

Presentationer från dagen finns här

Agenda

Moderator: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen

09:00 Inledning och syfte med förmiddagen: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
09:10 OpenId Connect Federation, Roland Hedberg
10:10 Lightning talks á 7min
 • Martin Lindström, IDsec Solutions AB (2x7min)
 • Thomas Nilsson, Certezza

Fler Lightning Talks

Paus 10min
Diskussion
Summering av förmiddagen
12:00

 

=====================================================================================

2021-10-06 Förberedelse för anslutning till FVM

VästKom och Internetstiftelsen arrangerar i samarbete med Västra Götalandsregionen (VGR) ett seminarium för anslutning till FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö.

49 kommuner i Västra Götalandsregionen ska ansluta till FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö med hjälp av identitet- och behörighetsfederationen Sambi. Under seminariet ges ansvariga för anslutningen möjlighet att lyfta och diskutera sina utmaningar och behov. Syftet med seminariet är att lära av varandra och ta del av varandras erfarenheter och lösningar för att undvika att var och ska behöva uppfinna hjulet på egen hand.

För att vi ska få en god bild av behoven avser vi sända ut en enkät innan seminariet.

Datum: 2021-10-06

Tid: 09.00-12.00

Hur: Via videoverktyget Zoom. Länk publiceras i god tid innan seminariet

 

Ta del av presentationerna här:

Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Presentation från VästKom: Fredrik Holm, VästKom

Presentation från VGR: Robert Kielén och Måns Viktorson, VGR

Andra möjliga tjänster såsom Förskrivningskollen och Nationella läkemedelslistan (NLL): David Skullered, E-hälsomyndigheten

Sambis kravbild: Robert Rhudin Sundin, Internetstiftelsen

Svensk e-identitet, erbjudande inom ramen för upphandling och tjänster därutöver: Tomas Algotsson och Anna Winter, Svensk e-identitet

Frågor från chatten finns här

Här kan du läsa och ladda ner resultatet från mentifrågorna

 

Agenda

Moderator: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

09:00 Inledning och information om dagen
 • Moderator: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen 
 • Presentation av mentifrågor: Åsa Jernberg, Internetstiftelsen
 • Presentation VästKom – samverkan: Fredrik Holm, VästKom
 • Presentation VGR – kravbild och bakgrund: Robert Kielén och Måns Viktorson, VGR
 • Andra möjliga tjänster såsom Förskrivningskollen och Nationella läkemedelslistan (NLL): David Skullered, E-hälsomyndigheten
Paus
 • Sambis kravbild, Robert Rhudin Sundin, Internetstiftelsen
 • Svensk e-identitet, erbjudande inom ramen för upphandling och tjänster därutöver: Tomas Algotsson och Anna Winter, Svensk e-identitet
Paus
 
Gruppdiskussioner
Utformningen av lösningen för FVM som nu görs påverkar viktiga vägval för kommunens identitets- och behörighetshantering.
 • Vilka är era viktigaste frågor och vägval inför er anslutning till FVM?
 • Vilka är nu era största utmaningar inför er anslutning till FVM?
Summering från grupperna
 
Fortsatt samverkan för anslutning till FVM?
Presentation av mentisvaren
 
  Panel om fortsatt samverkan inför FVM
 
 • Vad är dina intryck från förmiddagen?
 • Vilken samverkan skulle du nu vilja se?
 • Vad ser du nu som nästa steg i förberedelsearbetet med införandet av FVM?

Deltagare:

 • David Skullered, E-hälsomyndigheten
 • Fredrik Holm, VästKom
 • Måns Viktorsson, VGR
 • Robert Kielén, VGR
 • Robert Rhudin Sundin, Internetstiftelsen
 • Tomas Algotsson, Svensk e-identitet
 
 
12:00