Seminarier

I Internetstiftelsens seminarier ges möjlighet att diskutera utmaningar och ta del av andras erfarenheter och lösningar. 

2021-10-06 Förberedelse för anslutning till FVM

VästKom och Internetstiftelsen arrangerar i samarbete med Västra Götalandsregionen (VGR) ett seminarium för anslutning till FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö.

49 kommuner i Västra Götalandsregionen ska ansluta till FVM med hjälp av identitet- och behörighetsfederationen Sambi. Under seminariet ges ansvariga för anslutningen möjlighet att lyfta och diskutera sina utmaningar och behov. Syftet med seminariet är att lära av varandra och ta del av varandras erfarenheter och lösningar för att undvika att var och ska behöva uppfinna hjulet på egen hand.

För att vi ska få en god bild av behoven avser vi sända ut en enkät innan seminariet.

Datum: 2021-10-06

Tid: 09.00-12.00

Hur: Via videoverktyget Zoom. Länk publiceras i god tid innan seminariet

Anmäl dig här!

 

Agenda

Moderator: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

09:00 Inledning och information om dagen
 • Moderator: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen 
 • Presentation av mentifrågor: Åsa Jernberg, Internetstiftelsen
 • Presentation Västkom – samverkan: Fredrik Holm, VästKom
 • Presentation VGR – kravbild och bakgrund: Robert Kielén och Måns Viktorson, VGR
 • Andra möjliga tjänster såsom Förskrivningskollen och Nationella läkemedelslistan (NLL): David Skullered, E-hälsomyndigheten
09:45 Paus (5 minuter)
 • Svensk e-identitet, erbjudande inom ramen för upphandling och tjänster därutöver: Tomas Algotsson och Anna Winter, Svensk e-identitet
 • Sambis kravbild, Robert Rhudin Sundin, Internetstiftelsen
Vilka är era viktigaste frågor och vägval inför er anslutning till FVM?
Utformningen av lösningen för FVM som nu görs påverkar viktiga vägval för kommunens identitets- och behörighetshantering.
 • Diskussionsgrupper
 • Kort summering från grupperna
11:00 Paus
 
11:05 Vilka är nu era största utmaningar?
 • Diskussionsgrupper
 • Kort summering från grupperna
Fortsatt samverkan för anslutning till FVM?
 • Var, när, hur och vem ska samverka, kopplat till etapper
 • Mentiövning
Panel: Var, när, hur och vem ska samverka, kopplat till etapper
 • Fredrik Holm, VästKom
 • M.fl.
12:00