Se presentationerna från Internetdagarna!

För dig som inte var med eller som vill ta del av presentationerna från Internetdagarna igen finns filmerna nu publicerade. Vi har också publicerat var och ens av presentatörernas tillhörande presentation. Dela gärna till andra som du tycker har nytta av både filmer och presentationer.

Introduktion av dagen
Per Mossby
Se på YouTube

Problembilden
Uffe Hylin, Överläkare och universitetslektor, Södersjukhuset samt Karolinska Institutet
Se på YouTube
Läs presentationen

Panelsamtal om problembilden
Carolina Wallenius (Cerner), Daniel Forslund (Regionråd för Liberalerna i Region Stockholm) och Sara Lei (Karolinska Universitetssjukhuset)
Se på YouTube

Sektorns ekosystem 2025
Dan Bergvall (Inera), Eva Sartorius (Internetstiftelsen), Johan Henrikson (Verisec), Kristina Fridensköld (E-hälsomyndigheten) och Stefan Carlson (Stockholm stad)
Se på YouTube

Tekniskt ramverk för sektorns ekosystem
Eva Sartorius (Internetstiftelsen), Manne Andersson (E-hälsomyndigheten) och Per Mützell (Inera)
Se på YouTube
Läs presentationen

Sektorns säkerhetsarbete
Kristina Fridensköld (E-hälsomyndigheten) och Stephen Dorch (E-hälsomyndigheten)
Se på YouTube
Läs presentationen

Panelsamtal om sektorns säkerhet
Malin Domeij (Inera), Roger Fagerud (DIGG) och Staffan Hagnell (Internetstiftelsen)
Se på YouTube

Vägval – Region Skåne
Lena Kjerrman, Region Skåne
Se på YouTube
Läs presentationen

Vägval – Apoteket
Peter Lilius och Tanja Evertsson (Apoteket AB)
Se på YouTube
Läs presentationen

Vägval – GITS
John Petersson, GITS
Se på YouTube
Läs presentationen

Framtiden för samverkan
Danny Aerts (Internetstiftelsen), Jörgen Hellgren (Svensk e-identitet), Lena Kjerrman (Region Skåne), Patrik Sundström (SKL), Sofie Zetterström (Inera) och John Petersson (GITS)
Se på YouTube