Sambis styrgrupp

På den här sidan publicerar vi protokollen från styrgruppens möten.

Styrgruppens möten

Kommande möten 2022

Nästa möte med Sambis styrgrupp är den 6 september 2022.

Tidigare möten

Styrgruppen hade sitt första möte den 19 oktober 2021. Material från arbetsgruppens möten finns samlat här: