Bli Sambiombud

Bli Sambiombud

Intresseanmälan

Ni som önskar bli Sambiombud ska först göra en intresseanmälan här.

Tillitsgranskning

Arbetet med er Tillitsgranskning ska göras i följande steg:

  1. Teckna ett tillitgranskningsavtal. Innan en Tillitsgranskning inleds behöver ni skriva ett Tillitsgranskningsavtal med Internetstiftelsen i Sverige (IIS).
  2. För att bli godkänd som Sambiombud behöver er organisation uppfylla Sambis tillitskrav. Efter att ett Tillitsgranskningsavtal har upprättats ska ni inom tolv månader inkomma med en Fullständig tillitsdeklaration. Här finner ni en tillitsdeklarationsmall för Sambiombud.
  3. När ni har upprättat en Fullständig tillitsdeklaration ska den sändas in till Sambis tillitsgranskningstjänst via en säker förbindelse.
  4. Sambis tillitsgranskningstjänst kommer därefter att granska er Fullständiga tillitsdeklarationen.
  5. Om er organisation uppfyller kraven för medlemskap godkänner Sambis tillitsgranskningstjänst ansökan. Finns det brister som, där förbättringsarbete pågår, kan även den Sökande bli godkänd med krav på komplettering.

Avtal för Sambiombud

Efter det att den Sökande har godkänts av Sambis Tillitsgranskningstjänst och har godkänts av Sambis styrgrupp, kan den Sökande och Federationsoperatören ingå ett Sambiombudsavtal.

Sambiombudsavtalet och dess bilagor finns här:

Frågor om Tillitsgranskning och Avtal för Sambiombud kan ställas till info@sambi.se.

Övriga avtal

De avtal som ska användas av Sambiombudet för Användarorganisation ansluten via Sambiombud finns här