Sambiombud

Sambiombudets uppgift är att förenkla Användarorganisationers anslutning till Sambi genom att paketera en teknisk och administrativ tjänst inom Sambis ramar och bistå Användarorganisationen med att leva upp till kraven i Sambis Tillitsramverk.

Krav som ställs på ett Sambiombud finns i dokumentet Sambiombud Bilaga 5 – Föreskrifter för Sambiombud v1.0.2.

Här finns våra godkända Sambiombud och vilka tjänster Sambi har godkänt:

Sambiombudstjänst SMART

Tjänster som Sambiombudet erbjuder sina användarorganisationer (som benämns SMART):

Elektronisk identitetsutfärdare
  • SITHS
  • Freja e-id

Attribututgivare

  • Katalogtjänst HSA
  • Svensk e-identitets attributkällor: Tillhörighetsregister (TR), Attributkatalog (AK) samt Legreg (LR)

Identitetsintygsutgivare

  • Svensk e-identitets intygstjänst