Sambiombud

Sambiombudets uppgift är att förenkla Användarorganisationers anslutning till Sambi genom att paketera en teknisk och administrativ tjänst inom Sambis ramar och bistå Användarorganisationen med att leva upp till kraven i Sambis Tillitsramverk. Krav som ställs på ett Sambiombud finns i dokumentet Sambiombud Bilaga 5 – Föreskrifter för Sambiombud v1.0.

Sambiombud är en ny roll inom federationen och pilot för anslutning av ombud genomförs under hösten 2017.