Sambiombud

Sambiombudets uppgift är att förenkla Användarorganisationers anslutning till Sambi genom att paketera en teknisk och administrativ tjänst inom Sambis ramar och bistå Användarorganisationen med att leva upp till kraven i Sambis Tillitsramverk.

Krav som ställs på ett Sambiombud finns i dokumentet Sambiombud Bilaga 5 – Föreskrifter för Sambiombud.

Här finns våra godkända Sambiombud och vilka tjänster Sambi har godkänt:

Sambiombudstjänst SMART

Tjänster som Sambiombudet erbjuder sina användarorganisationer (som benämns SMART):

E-legitimationsutfärdare
  • Inera AB med SITHS
  • Freja eID Group med Freja eID+

Attribututgivare

  • Katalogtjänst HSA
  • Svensk e-identitets attributkällor: Tillhörighetsregister (TR), Attributkatalog (AK) samt Legreg (LR)

Identitetsintygsutgivare

  • Svensk e-identitets intygstjänst