Sambiombud

Sambiombudets uppgift är att förenkla Användarorganisationers anslutning till Sambi genom att paketera en teknisk och administrativ tjänst inom Sambis ramar och bistå Användarorganisationen med att leva upp till kraven i Sambis Tillitsramverk.

Krav som ställs på ett Sambiombud finns i dokumentet Sambiombud Bilaga 5 – Föreskrifter för Sambiombud v1.01.

Här finns våra godkända Sambiombud:

IdP: Svensk e-identitets intygstjänst