Workshop om behörighetsmodell för sektorn vård och omsorg

Genom att ta fram ett för vård- och omsorg gemensamt ramverk för behörighetsstyrning, med bred täckning över det behov av behörighetsstyrning som finns i medarbetarnas IT-stöd, och som baseras på överenskomna attribut i en federation, skapas goda förutsättningar för en väl fungerande och skalbar behörighetsstyrning i verksamheternas IT-stöd.

Till Workshopen har en bred sammansättning av representerar från olika delar av sektorn bjudits in, däribland eHälsomyndigheten, Inera, SKL, landsting och regioner, kommuner och apoteksaktörer.

Datum: Torsdag 1 december, kl 12.30 – 16.00. Gemensam lunch serveras kl 12.00 för de som önskar.

Plats: IIS lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm.

Kostnad: Kostnadsfri

Anmälan: Bokningsformulär workshop 161201

Moderator: Per Mützell

Frågor: Har du frågor eller vill ha mer information, kontakta info@sambi.se


Inera och Sambis attributgrupp presenterade på styrgruppsmötet i september rapporten ”Idébeskrivning behörighetsmodell för vård och omsorg” som vi rekommenderar att deltagarna läser inför workshopen.
12:00  Lunch
12:30  Workshop

Agenda kommer att presenteras här.
Summering av dagen och sammanfattning.

16:00  Avslut