Tillitsnivåer för Sambi

E-legitimationsutfärdare ska

  • vara godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i enlighet med Tillitsramverket för Svensk e-legitimation eller
  • vara anmäld av annat land enligt EU:s eIDAS-förordning eller
  • ha dispens från Sambis styrgrupp på tillitsnivå 3

Vanligen krävs tillitsnivå 3 (LoA 3, AL3) inom Sambi. Det betyder att alla medlemmar i praktiken måste kunna hantera en tillitsnivå motsvarande LoA 3.

Det finns i skrivande stund (mars 2019) ännu inga e-legitimationer som är godkända av DIGG på tillitsnivå 2. Tillitsnivå 2 enligt Svensk e-legitimation innebär tvåfaktorsautentisering (stark autentisering), vilket krävs vid skydd av känsliga personuppgifter. Det är organisationen som är ansvarig för e-tjänsten som bestämmer vilken tillitsnivå som krävs.

Läs mer

Hör av dig till info@sambi.se om du

  • ser information som skulle behöva uppdateras på denna sida
  • har frågor
  • får kännedom om behov av att användare i sin yrkesutövning ska kunna logga in med utländska e-legitimationer (eIDAS) inom vård, hälsa eller omsorg. Detta kan innebära behov av förändringar i Sambi.