Tillitsnivåer för Sambi

E-legitimationsutfärdare ska

  • vara godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i enlighet med Tillitsramverket för Svensk e-legitimation eller
  • vara anmäld av annat land enligt EU:s eIDAS-förordning

För att bli godkänd i Sambi krävs tillitsnivå 3 (LoA 3) och vara tillitsgranskad enligt Sambis tillitsramverk. Det betyder att alla medlemmar i praktiken måste kunna hantera en tillitsnivå motsvarande LoA 3.

Läs mer

Hör av dig till info@sambi.se om du

  • ser information som skulle behöva uppdateras på denna sida
  • har frågor
  • får kännedom om behov av att användare i sin yrkesutövning ska kunna logga in med utländska e-legitimationer (eIDAS) inom vård, hälsa eller omsorg. Detta kan innebära behov av förändringar i Sambi.