Sambi grund- och tillitsgranskningskurs

Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) är ett infrastrukturellt nav för den svenska vård- och omsorgssektorn. 

Kursen vänder sig till dig som planerar att ansluta dig till Sambi och vill lära dig mer om vad Sambi är, vad en tillitsgranskning innebär och hur man kommer igång som medlem.

Kursens mål: Efter kursen ska deltagaren förstå federationens uppbyggnad, ha en grundläggande förståelse för SAML 2.0 och tekniken för Sambi, veta hur man planerar för införande, vara orienterad om säkerhets- och ansvarsfrågor och känna till var man hittar viktig information och dokumentation.

Omfattning: En heldag, kl. 9.00-16.00.

Plats: IIS lokaler på Hammarby Kaj 10D, våning 5, i Stockholm. Vägbeskrivning

Medtag: Övningar förekommer, så medtag en bärbar dator för ändamålet!

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Observera! Ej utnyttjad kursplats som inte avbokats 24h innan kursstart debiteras med en administrativ avgift om 1000 kr + moms.

Anmälan: Sker via länk i Kalendariet.

Har du frågor eller vill ha mer information, kontakta info@sambi.se

Innehåll

eHälsomyndighetens krav på säker åtkomst
Vad är Sambi

  • begrepp
  • arkitektur
  • organisation och,
  • teknik
Paus
Hur komma igång

  • vilka roller finns i Sambi, kravbilaga 5 ombud
  • möjliga sätt att ansluta
  • vilka steg finns i anslutningsprocessen
Lunch
Sambis tillitsramverk och tillitsgranskning och underlag för tillitsgranskning
Paus
Sambiombudets roll i tillitsgranskningsprocessen
Diskussion kring gemensam lösning för anslutning till Sambi. Identifiera alternativ för- och nackdelar 
Avslutning