Federationsoperatören

Internetstiftelsen är Sambis federationsoperatör och sköter federationens löpande verksamhet.

Federationsoperatören förvaltar de regler som gäller för federationen genom att tillämpa medlemsavtalet och dess bilagor. I föreskrifter för Sambis federationsoperatör (bilaga 4)  återfinns föreskrifter för federationsoperatörens arbete.

Federationsoperatörens roll

Federationsoperatörens arbete omfattar områdena:

  • Medlemshantering
  • Metadatahantering
  • Teknisk drift
  • Utveckling av tjänsten
  • Tillit
  • Information
  • Incidenthantering