Federationsoperatören

Internetstiftelsen är utsedd till Sambis federationsoperatör och sköter federationens löpande verksamhet.

Federationsoperatören förvaltar de regler som gäller för federationen genom att tillämpa medlemsavtalet och dess bilagor. I Sambi Sambi Bilaga 4 – Föreskrifter för Sambis Federationsoperatör v2.0 återfinns föreskrifter för federationsoperatörens arbete.

Federationsoperatörens roll

Federationsoperatörens arbete omfattar områdena:

  • Medlemshantering
  • Metadatahantering
  • Teknisk drift
  • Tillit
  • Information
  • Incidenthantering

Läs gärna tjänstebeskrivningarna för federationstjänsten och tillitsgranskningstjänsten för en mer ingående beskrivning av Federationsoperatörens arbete.