Sambis organisation

Identitets- och behörighetsfederationen Sambi drivs av Internetstiftelsen.

Sambis arbetsgrupp

Sambis arbetsgrupp välkomnar alla som vill vara med och samverka, påverka och bidra till utvecklingen av Sambi. Arbetsgruppen sammanträder regelbundet – kontakta oss på info@sambi.se om ni vill delta!

Här finns anteckningar från arbetsgruppens möten från två år tillbaka.

Sambis styrgrupp

Sambis styrgrupp består av representanter från Västra Götalandsregionen, E-hälsomyndigheten, Region Stockholm, Kronans apotek samt Sambi/Internetstiftelsen.

Här kan du läsa mer om styrgruppen och ta del av protokollen från styrgruppens möten.