Sambis organisation

Identitets- och behörighetsfederationen Sambi drivs av Internetstiftelsen.

Sambis arbetsgrupp

Sambis arbetsgrupp välkomnar alla som vill vara med och samverka, påverka och bidra till utvecklingen av Sambi. Arbetsgruppen sammanträder regelbundet – kontakta oss på info@sambi.se om ni vill delta!

Här finns anteckningar från arbetsgruppens möten från 2014 och framåt.

Remisser

Remisser skickas ibland till Sambis arbetsgrupp. Alla som vill får svara på remisserna.

2019-04-10

  • Utkast till beslutsunderlag, inklusive bilaga, i fråga om dispens för BankID och Telia i Sambi. Sista svarsdatum 2019-04-26.