Styrgrupp

Styrgruppen för Sambi ansvarar för den strategiska inriktningen och för övergripande policyfrågor för federationen samt utövar tillsyn över federationsoperatörens förvaltningsarbete.

Sambis styrgrupp

Från vänster: Petter Könberg, Inera, Danny Aerts, Internetstiftelsen (styrgruppsordförande), Carina Landberg, KSL/SLL. Saknas på bilden: Kristina Fridensköld, eHälsomyndigheten och Stephen Dorch, eHälsomyndigheten.

Här nedan publiceras beslut tagna av styrgruppen.

Beslut:

2018-11-28
  • Styrgruppen beslöt att inte ändra sitt tidigare beslut 2018-06-27 avseende dispens att använda SITHS i Sambi fram till och med 30 juni 2020. För information om hur SITHS ska vidareutvecklas för att uppfylla Sambis och DIGGs krav på e-legitimation hänvisas till Inera.
  • Federationsoperatören ges i uppdrag att ta fram dokumentet ”Föreskrifter för Gruppföreträdare”, vars syfte är att beskriva de krav Sambi ska ställa på en Gruppföreträdare för att denna ska tillåtas få företräda en Grupp av medlemmar anslutna till Sambi. Dokumentet ska godkännas av Sambis styrgrupp innan det träder i kraft.
  • Styrgruppen beslöt att godkänna förslaget till nytt Tillitsramverk och de dokument som är berörda av revidering.

2018-06-27

  • Sambis styrgrupp är medveten om sektorns stora användning och beroende av säkerhetstjänsten SITHS. Därför ger styrgruppen dispens att använda SITHS i Sambi fram till och med 30 juni 2020.