Organisationerna bakom

Sambi är ett samarbete mellan eHälsomyndigheten och Inera med stöd av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

eHälsomyndigheten

Verksamheten i det statliga bolaget Apotekens Service fördes den 1 januari 2014 över till eHälsomyndigheten, en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur.

Myndigheten ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre vård, omsorg och hälsa. Verksamheten är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd till yrkesverksamma och beslutsfattare.

Inera

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

Tidigare var Inera ett utförarbolag som fick uppdrag via landstingens beställarkansli Center för eHälsa i samverkan, CeHis. Under 2013 beslutade ägarna att inte ha längre ha en beställar-/utförarmodell så från 2014 bildar CeHis och Inera en gemensam organisation med namnet ”Inera – Landsting och regioner i samverkan för e-hälsa”.

Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive sjukvårdsområde. Vd ansvarar för bolagets verksamhet och har till sitt stöd en ledningsgrupp.

IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS  är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret.

IIS har rollen som Sambis federationsoperatör. Läs mer om vad det innebär här.

Läs intervjun med Danny Aerts, vd på IIS, som ger sin syn på Sambi.