Sambis arbetsgrupp

Alla medlemmar, integratörer och andra intressenter som vill bidra till utvecklingen av Sambi är välkomna att medverka på arbetsgrupps möten.

Arbetsgruppens möten inleddes i februari 2014 med en workshop om hur tester och demonstrationer av federativ webb-SSO kan utformas. Resultatet av mötet blev att en arbetsgrupp och testmiljö för Sambi etablerades.

Här finns anteckningar från arbetsgruppens möten från 2014 och framåt.

Medverkande

Bland de medverkande återfinns bland annat:

  • eHälsomyndigheten
  • Inera 
  • MobilityGuard 
  • Nexus 
  • PhenixID
  • Pulsen Combine 
  • SLL 
  • Svensk e-identitet 
  • Tieto 

Om du är intresserad av att komma i kontakt med representanter från respektive medverkande går det bra att kontakta oss på info@sambi.se

Intresseanmälan

Om ni är intresserade av att delta i Sambis arbetsgrupp kontakta oss på info@sambi.se.