Organisation

Sambi är ett samarbete mellan eHälsomyndigheten, Inera och IIS (Internetstiftelsen i Sverige).  Vi som står bakom Sambi idag tycker att det är viktigt med samverkan och tror att öppenhet bidrar till en bättre lösning. Vi kommer därför att vara transparenta i vårt utvecklingsarbete och välkomnar alla som är intresserade av att bidra.

Styrgruppen för Sambi ansvarar för den strategiska inriktningen och för övergripande policyfrågor för federationen samt utövar tillsyn över federationsoperatörens förvaltningsarbete. Här finns en presentation av styrgruppen.