Bakgrund

Inom sektorn hälsa, vård och omsorg finns ett behov av infrastrukturlösningar som garanterar en patientsäker, kostnadseffektiv och praktiskt enkel åtkomst av e-tjänster. Så väl för användarorganisationer som inom och mellan olika organisationer.

Det finns även förbättringsmöjligheter när det gäller säkerhetsfrågor som autentisering och behörighetshantering inom branschen. Detta samtidigt som stora mängder integritetskänslig information hanteras.

Det har sedan många år tillbaka genomförts olika arbeten för att utveckla identitetslösningar, men det har saknats en gemensam nationell lösning för hela sektorn vård och omsorg.

Lösningen

Den smidiga lösningen på dessa utmaningar är att skapa en identitets- och behörighetsfederation, där verksamheter har kommit överens om att lita på varandras elektroniska identiteter i sina IT-system. En sådan lösning gör det möjligt att automatiskt översätta den inloggning som användaren gör lokalt på sitt arbete, till inloggningar i de anslutna e-tjänster som användaren ska ha tillgång till.

Under våren 2012 genomförde eHälsomyndigheten (dåvarande Apotekens Service) tillsammans med Inera (dåvarande CeHis), och IIS (Internetstiftelsen i Sverige, dåvarande .SE) ett projekt för att utforska möjligheter och effekter med en gemensam identitets- och behörighetsfederation för sektorn hälsa, vård och omsorg.

Uppdraget var att ta fram en tjänstebeskrivning för en säker, användbar och ändamålsenlig lösning för professionen, och på sikt även för invånarna. I slutrapporten presenteras ett lösningsförslag samt direktiv för genomförandet.

Utvecklingsarbetet har sedan dess skett löpande. Integratörer, blivande medlemmar och andra intressenter är sedan 2013 välkomna att testa sina system i Sambis testmiljö (Trial).