Om Sambi

Sambi är en identitets- och behörighetsfederation som möjliggör säker inloggning för användare över organisationsgränser.

Personal inom vård, hälsa, omsorg samt veterinärer loggar in i sin hemorganisation med sin e-legitimation endast en gång, så kallad single sign-on och kan därigenom få åtkomst till de digitala tjänster hemorganisationen har avtal med och som är anslutna till Sambi.

Tillit i Sambi

Det krävs tillit för att en federation ska tillföra ett värde. För Sambi som är en federation för användares behörighet och identitet handlar tillit ytterst om att det ska finnas tillit till användarnas identiteter och behörighetsstyrande attribut bland federationens medlemmar.

I korthet handlar det om att:

  • Tjänsteleverantörerna ska kunna lita på identiteten och behörigheten hos användaren av en tjänst. Med det menas att man ska kunna lita på att användaren är den som hen utger sig för att vara och att hen verkligen representerar Användarorganisationen i en viss angiven roll.
  • Användarorganisationen ska kunna lita på Tjänsteleverantören vad gäller dennes behörighetsstyrning och skydd av inloggningsuppgifterna kopplat till respektive tjänst.

Internetstiftelsen välkomnar alla aktörer inom vård-, hälso- och omsorgssektorn samt veterinärer att bli medlemmar i Sambi. Välkommen att läsa mer om Sambi och hur din organisation kan bli medlem.

Lär dig mer om Sambi. Anmäl dig till vårt kostnadsfria webbinarium.

om sambi