Om Sambi

Sambi är en Identitets- och behörighetsfederation som möjliggör säker inloggning för användare över organisationsgränser.

Personal inom vård, hälsa, omsorg samt veterinärer loggar in i sin hemorganisation med sin e-legitimation endast en gång, så kallad single sign-on och kan därigenom få åtkomst till de digitala tjänster hemorganisationen har avtal med och som är anslutna till Sambi.

Federationen Sambi består av en teknisk standard <SAML 2.0> som anger regler för hur användaren loggar in samt ett lager av tillit, formulerade i avtal och bilagor som gör att alla anslutna parter till Sambi kan lita på varandras identiteter och attribut.

Sambis uppdrag

eHälsomyndigheten har gett Sambi i uppdrag att vara teknisk lösning för säker inloggning för aktörer inom vård, hälsa och omsorg. Detta innefattar även apotekskedjor och veterinärer.

Sambi erbjuder även andra digitala tjänsteleverantörer än de som har koppling till eHälsomyndigheten att bli medlemmar.

På eHälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur de ser på Sambis uppdrag och varför din organisation bör bli medlem i Sambi.

 

om sambi