Om Sambi

Sambi är en identitets- och behörighetsfederation som möjliggör säker inloggning för användare över organisationsgränser.

Personal inom vård, hälsa, omsorg samt veterinärer loggar in i sin hemorganisation med sin e-legitimation endast en gång, så kallad single sign-on och kan därigenom få åtkomst till de digitala tjänster hemorganisationen har avtal med och som är anslutna till Sambi.

Tillit i Sambi

Det krävs tillit för att en federation ska tillföra ett värde. För Sambi som är en federation för användares behörighet och identitet handlar tillit ytterst om att det ska finnas tillit till användarnas identiteter och behörighetsstyrande attribut bland federationens medlemmar.

I korthet handlar det om att:

  • Tjänsteleverantörerna ska kunna lita på identiteten och behörigheten hos användaren av en tjänst. Med det menas att man ska kunna lita på att användaren är den som hen utger sig för att vara och att hen verkligen representerar Användarorganisationen i en viss angiven roll.
  • Användarorganisationen ska kunna lita på Tjänsteleverantören vad gäller dennes behörighetsstyrning och skydd av inloggningsuppgifterna kopplat till respektive tjänst.

Sambis uppdrag

eHälsomyndigheten har gett Sambi i uppdrag att vara teknisk lösning för säker inloggning för aktörer inom vård, hälsa och omsorg. Detta innefattar även apotekskedjor och veterinärer.

Sambi erbjuder även andra digitala tjänsteleverantörer än de som har koppling till eHälsomyndigheten att bli medlemmar.

På eHälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur de ser på Sambis uppdrag och varför din organisation bör bli medlem i Sambi.

 

om sambi