Om Sambi

En viktig del av att göra vården tillgänglig för alla är att förenkla arbetet med digitala processer. Med Sambi behöver personal inom vård, omsorg och hälsa endast ha en inloggning till samtliga anslutna e-tjänster, istället för flera olika.

Alla dessa tjänster måste vara lätta att komma åt och användandet ska ge mindre administration samtidigt som höga säkerhetskrav ska ställas.

Nyttan med Sambi

  • Tillgång till relevanta e-tjänster för vårdpersonal med endast en inloggning.
  • Enklare integration mellan vård- och omsorgsgivare samt tjänsteleverantörer.
  • Högre säkerhet genom tillit.
  • Minskad administration.
  • Enklare för tjänsteleverantörer att ansluta användarorganisationer.
  • Skalbart, en lösning för hela vården.
  • Kostnadseffektivt.
  • Gemensam standard och regelverk för hela vårdsektorn.
  • Möjliggör en enda inloggning för personal inom vård, omsorg och hälsa.

 

om sambi

En enda inloggning för personalens digitala tjänster

Sambi stödjer rollbaserad åtkomst till e-tjänster. Det görs genom att det är användarorganisationen som ansvarar för hanteringen av deras användares roller och behörigheter, medan tjänsteleverantörerna ansvarar för att ge tillgång till tjänsten enligt den behörighet som användaren givits av användarorganisationen.

En viktig poäng med Sambi är att känsliga uppgifter som användarnamn och lösenord inte behöver skickas över internet. De lagras inte heller hos tjänsteleverantören. Inloggningen sker hos användarorganisationen som förser tjänsten med relevant information för beslut om åtkomst.

– Läs mer om fördelarna med medlemskap i Sambi och hur man går till väga här.

– De säkerhetskrav som medlemmarna i Sambi förutsätts följa specificeras här .

Sambi är ett samarbete mellan eHälsomyndigheten, Inera och Internetstiftelsen i Sverige, IIS.