Nyhetsbrev arkiv

På den här sidan har vi samlat Sambis nyhetsbrev från januari 2017 till september 2018. Från och med oktober 2018 använder vi ett publiceringsverktyg som arkiverar och publicerar mailkampanjer.

September 2018 #2

Vision e-hälsa 2025 har eget spår på Internetdagarna och federationsforum den 9 oktober.

Läs mer: Sambi nyhetsbrev 2018-09 #2

September 2018

Eva Sartorius nyanställd Hos Internetstiftelsen. Eva kommer från E-legitimationsnämnden (numera DIGG) Läs en kort intervju med henne.

Läs mer: Sambi nyhetsbrev 2018-09

Juni 2018

Läs om Region Västmanlands anslutning till Sambi via federationsoperatören. ”Kraven från Sambi var mycket tydliga, ingenting var egentligt oklart eller ”svårt””. Nu är det också klart att Sambi arrangerar ett eget spår under året Internetdagarna – missa inte det!

Läs mer: Sambi nyhetsbrev 2018-6

April 2018

För dig som planerar att vara i Göteborg och besöka Vitalis 24-26 april passar vi på att arrangera ett extra kurstillfälle för Sambi och Säker åtkomst. Under en och samma dag, den 24 april, går vi igenom grunderna för och nyttan med Sambi och vilka systemanpassningar eHälsomyndighetens Säker åtkomst kräver.

Läs mer: Sambi nyhetsbrev 2018-4

Mars 2018

Passa på att vara med på vårens kurser för Sambi. Vi ger i e-Hälsomyndighetens regi både introkurs och Tillitsgranskningskurs. Det finns ytterligare tillfällen för Teknisk genomgång online som eHM arrangerar där del 1 tar upp Sambi-federationen och SAML-profiler, val av produkt/lösning för att skapa SAML-biljett samt en demo av SimpleSAML.

Läs mer: Sambi nyhetsbrev 2018-3

Februari 2018

Sambi säger stort grattis till Svensk e-Identitet som i dagarna blivit godkända som Sambis första Sambiombud! Det är ett stort steg för Sambi och alla aktörer inom hälsa och sjukvård som kommer att kunna få hjälp med processen att bli medlemmar i Sambi.

Läs mer: Sambi nyhetsbrev 2018-2

Januari 2018

Det här året ser vi med spänning fram emot! eHälsomyndighetenas nya åtkomstlösning Säker åtkomst har inneburit att fler anmält sitt intresse att bli tillitsgranskade för att kunna bli medlemmar i Sambi. Vi ser också att rollen som Sambiombud väcker en del nyfikenhet, en roll som kommer att vara viktig för aktörer som vill låta någon annan sköta anslutningsprocessen!

Läs mer: Sambi nyhetsbrev 2018-1

December 2017

Nu finns nio stycken filmer publicerade från erfarenhetsutbytet i Huddinge. För att göra det enklare för dig att hitta det avsnitt som är intressant för just dig har vi klippt ner den långa filmen till ett antal kortare. Sprid gärna filmerna till kolleger och till personer du tycker ska se dem.

Läs mer: Sambi nyhetsbrev 2017-12

Oktober 2017

Med knappa två veckor kvar är det hög tid att anmäla dig till Huddinge kommuns Erfarenhetsutbyte den 23 oktober. Internetstiftelsen IIS arrangerar tillsammans med Huddinge kommun en heldag om samverkan kring digitaliseringen inom vård och omsorg ur ett kommunalt perspektiv.

Läs mer: Sambi nyhetsbrev 2017-10

September 2017

IIS arrangerar i samarbete med Huddinge kommun ett erfarenhetsutbyte den 23 oktober. Där kommer vi få höra hur det gick till när Huddinge som första kommun blev granskade och godkända som utfärdare enligt Svensk e-legitimation. Dagen kommer att sätta fokus på digitalisering ur ett kommunalt perspektiv. Vad behöver kommunerna? Och vilka tjänster kommer att erbjudas? Medverkar gör också Inera, SLL, SKL, eHälsomyndigheten, E-legitimationsnämnden, med flera.

Läs mer: Sambi nyhetsbrev 2017-09

Maj 2017

Uppdragsutbildningen för e-Hälsomyndigheten Säker åtkomst med Sambi för apoteksaktörer har nu dragit i gång och kommer att följas av motsvarande utbildning för vårdaktörer.

Bedömare i branschen menar att tillvägagångssättet med ombud är en förutsättning för att mindre vårdgivare ska kunna ansluta sig till Sambi. Ett avtalsförslag för ombudsroll i Sambi är nu ute på remiss.

Federationsoperatören IIS kommer att hålla ett federationsmingel den 13 juni, i kombination med ett kortare möte för Svenskt federationsforum, på den nya adressen Hammarby Kaj 10D.

Läs mer: Sambi nyhetsbrev 2017-05

Januari 2017

Sambi har fått ytterligare en extern tillitsgranskare för att kunna säkerställa korta ledtider och opartiskhet i tillitsgranskningstjänsten.

På uppdrag av Sambis styrgrupp har en workshop genomförts för att undersöka möjligheten att formulera en vision och målbild för en gemensam behörighetsmodell för hela sektorn vård- och omsorg. Seminariet hade en god sammansättning med representanter från både landsting, regioner och kommuner.

Läs mer: Sambi nyhetsbrev 2017-01