Aktuellt

Federation underlättar för e-hälsan

4 Nov, 2012

CeHis, eller Center för eHälsa i samverkan, är landstingens och regionernas gemensamma organisation för att utveckla och samordna e-hälsotjänster. Informationshantering och -säkerhet är särskilt viktiga inom vård och omsorg. CeHis är också en av initiativtagarna till Sambi, tillsammans med Apotekens Service AB. Läs mer

Prioriterar säkerhet och standarder

3 Nov, 2012

Statliga Apotekens Service AB skapades 2008 inför den kommande omregleringen av apoteksmarknaden, med uppgift att driva de nationella tjänster som alla apotek skulle komma att behöva – ett exempel är e-recepten. Som en följd av detta har bolaget kontaktytor och kunder inte bara bland apoteken utan inom hela vård- och omsorgssektorn och även forskningen. Ylva Hambraeus Björling, vd på Apotekens Service, ger här sin syn på Sambi. Läs mer

1 6 7 8