Aktuellt

Ny version av Sambis attributsprofiler

5 jul, 2013

En viktig del i Sambis infrastruktur är attribut, som anger ett antal nödvändiga egenskaper hos användaren. Attributen ska i första hand användas för behörighetstilldelning så att personer som arbetar med hälsa, vård och omsorg har rätt åtkomst till de tjänster som tillgängliggörs via Sambi. Nu är en ny version av attributsprofilerna klar. Läs mer

Tillitsramverk version 1.0 är klart

11 mar, 2013

Inom Sambi är frågan om tillit central och det är i tillitsramverket som de federationsgemensamma krav, som gäller för både användarorganisation och tjänsteleverantör, beskrivs. Nu kan vi presentera version 1.0 av ramverket. Läs mer

Sista synpunktsrundan på attributen är igång

25 feb, 2013

Efter första synpunktsrundan har arbetsgruppen har nu tagit fram ett reviderat dokument kring attribut och önskar nu få in synpunkter från intressenter i Sambi. Sista dag att lämna synpunkter är den 14 mars. Läs mer

Synpunktsrunda för Sambis attribut

12 feb, 2013

Sambis arbetsgrupp för attributshantering är snart redo att presentera sitt andra utkast över attributen som ska användas i federationen. Mellan 25 februari och 14 mars är alla intressenter välkomna att lämna synpunkter på utkastet som publiceras här den 25 februari. Läs mer

I en federation hamnar ansvaret rätt

5 feb, 2013

Lyftet för Sambi kommer när något eller några av de stora privata vårdbolagen kommer in och de nationella e-tjänsterna är anpassade. I väntan på det är det viktigt att fortsätta prata om federationens fördelar, som att den löser många teknik- och säkerhetsproblem och gör det möjligt att lägga ut mycket ansvar för säkerheten där det hör hemma – i verksamheten. Läs mer

Sambi går in i fas 2

13 dec, 2012

Sambi-projektet förlängs med en fas 2, som tar vid när den ursprungliga fas 1 avslutas 31 januari. Målet för fas 2 är att bygga en förvaltningsorganisation som kan driva Sambi vidare när projektet avslutas, berättar projektledaren Håkan Josefsson på Apotekens Service, och beslutet att inrätta fas 2 togs på ett styrgruppsmöte i november. Läs mer

Referensmöte om tillitsramverket

12 dec, 2012

Sambis tillitsramverk ska finnas i version 1.0 den 31 januari 2013 och under referensmötet den 22 januari går vi igenom och diskuterar den nuvarande versionens utformning och innehåll. Läs mer

Löser säkerheten på ett kostnadseffektivt sätt

3 dec, 2012

Karin Bengtsson, chef för IT-Forum på Kommunförbundet Stockholms län, lyfter säkerheten. Den skapar grunden för att federativ samverkan leder till kostnadseffektiva lösningar som sedan bidrar till verksamhetsnytta och utveckling av tjänster. Läs mer

1 6 7 8 9