Aktuellt

Synpunktsrunda för Sambis attribut

12 feb, 2013

Sambis arbetsgrupp för attributshantering är snart redo att presentera sitt andra utkast över attributen som ska användas i federationen. Mellan 25 februari och 14 mars är alla intressenter välkomna att lämna synpunkter på utkastet som publiceras här den 25 februari. Läs mer

I en federation hamnar ansvaret rätt

5 feb, 2013

Lyftet för Sambi kommer när något eller några av de stora privata vårdbolagen kommer in och de nationella e-tjänsterna är anpassade. I väntan på det är det viktigt att fortsätta prata om federationens fördelar, som att den löser många teknik- och säkerhetsproblem och gör det möjligt att lägga ut mycket ansvar för säkerheten där det hör hemma – i verksamheten. Läs mer

Sambi går in i fas 2

13 Dec, 2012

Sambi-projektet förlängs med en fas 2, som tar vid när den ursprungliga fas 1 avslutas 31 januari. Målet för fas 2 är att bygga en förvaltningsorganisation som kan driva Sambi vidare när projektet avslutas, berättar projektledaren Håkan Josefsson på Apotekens Service, och beslutet att inrätta fas 2 togs på ett styrgruppsmöte i november. Läs mer

Referensmöte om tillitsramverket

12 Dec, 2012

Sambis tillitsramverk ska finnas i version 1.0 den 31 januari 2013 och under referensmötet den 22 januari går vi igenom och diskuterar den nuvarande versionens utformning och innehåll. Läs mer

Löser säkerheten på ett kostnadseffektivt sätt

3 Dec, 2012

Karin Bengtsson, chef för IT-Forum på Kommunförbundet Stockholms län, lyfter säkerheten. Den skapar grunden för att federativ samverkan leder till kostnadseffektiva lösningar som sedan bidrar till verksamhetsnytta och utveckling av tjänster. Läs mer

”Det möjliggör nya tjänster till våra kunder”

22 Nov, 2012

På dialogen om Sambi, som vi anordnade den 8 november, passade vi på att ställa några frågor till seminariedeltagarna. Bland annat haffade vi Stefan Ingelgård, CIO på Kronans Droghandel och medlem i Apoteksföreningen, och han svarade på hur han ser på Sambi. Läs mer

”Sambi förenklar, men kompromissar inte med säkerheten”

14 Nov, 2012

Beräkningar har gjorts av en del kommuner där man kommit fram till att en orimligt stor del av arbetstiden läggs på att logga in i olika system, bland personal som arbetar inom vård och omsorg. Det är en verklighet som innebär en rad utmaningar och samtidigt något som Sambi kan skapa en grund för att förbättra. Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) bjöd in till en dialog om hur åtkomst till system och tjänster kan förenklas, utan att samtidigt kompromissa med säkerheten. Läs ett referat från dagen här. Läs mer

Välkommen till Sambis nya webbplats!

4 Nov, 2012

Sambi är en federativ infrastrukturlösning för hela hälso-, vård- och omsorgssektorn. Här på vår nya webbplats kan du följa utvecklingen och bli en del av Sambis samverkan för säkrare e-hälsa. Läs mer

1 5 6 7 8