Driftstörning hävd

22 dec, 2022

Den tidigare driftstörningen är från och med idag den 22 december 2022 hävd och e-tjänsterna Federationsadmin och Validatorn är åter i gång.

En tidigare incident hos driftleverantören påverkade e-tjänsterna Federationsadmin och Validatorn som togs ner vilket innebar att medlemmarna i Internetstiftelsens federationstjänst inte själva kunde logga in och hantera sin organisations metadata.

Metadatat har inte påverkats och vi har under driftstörningen hanterat medlemmars metadata enligt våra manuella rutiner.

Innan vi beslöt att häva driftstörningen har vi genomfört kontroll av medlemmars konton och av metadata för att säkerställa att det är intakt och i synk med publicerat metadata..

En längre rapport kommer att publiceras efter nyår. Har du frågor är du välkommen att kontakta info@sambi.se