Driftinformation om Federationsadmin – driftstörning avhjälpt!

22 sep, 2022

Den tidigare driftstörningen är nu avhjälpt! Federationsadmin är tillgänglig samt Anvisningstjänst och metadata är åter möjliga att uppdatera.

För kontakt och frågor: info@sambi.se


Information per den 22 september 2022:

Federationsadmin ligger för närvarande nere. Anvisningstjänsten och metadata är tillgängliga men går inte att uppdatera. Arbete pågår just nu med att felsöka.

Behöver din organisation uppdatera eller lämna nytt metadata hänvisar vi till sidan för Lämna nytt metadata och avsnittet för att lämna metadata manuellt.

Så snart felet är hittat och åtgärdat kommer vi att informera här.

För kontakt och frågor, mejla till info@sambi.se