Sambi – alternativ för aktörer att ansluta sina system till Nationella läkemedelslistan

10 mar, 2021

Sambi är en av två alternativa vägar för vård- och apoteksaktörer som ansluter sina system till E‑hälsomyndighetens tjänst Nationella läkemedelslistan.

Efter en tids utredning meddelar nu E-hälsomyndigheten att det finns två alternativ för identitets- och behörighetshantering för vård- och apoteksaktörer som ansluter sina system till E‑hälsomyndighetens tjänster med säkerhetslösningen. Antingen via Sweden Connect som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ansvarar för eller via federationen Sambi som drivs av Internetstiftelsen. – Vi är hedrade och är sedan flera år redo för uppgiften, säger Staffan Hagnell, tjänsteägare Sambi.

Mer information om hur anslutning via Sambi sker finns här.

E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett antal tjänster till vård- och apoteksaktörer. Tjänsterna är till för att underlätta informationsutbytet mellan olika verksamheter. Det gäller till exempel tjänster och register som används vid förskrivning och expedition av e-recept. Informationen i dessa tjänster och system innehåller känsliga personuppgifter. Därför måste både tjänsterna och de aktörer som använder dem uppfylla höga säkerhetskrav.

Läs mer på E-hälsomyndighetens webbplats om Nationella läkemedelslistan och E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.