Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har godkänt BankId som e-legitimation på tillitsnivå 3

21 okt, 2020

Tillitsgranskning

Sambi välkomnar användningen av BankId som e-legitimation i Sambi. I och med att Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har godkänt BankId som e-legitimation på tillitsnivå 3 är BankId även godkänd som e-legitimation för användning inom Sambi.