Sambi förlänger dispensen för SITHS-kort med tillitsnivå 2 till 2020-12-31

8 apr, 2020

Beslutet stämmer väl överens med E-hälsomyndighetens beslut att förlänga dispensen för SITHS-kort med tillitsnivå 2 till 2020-12-31. I beslutet hänvisar man till pågående pandemi, covid-19 och vill med dispens minska påfrestningarna inom vården.