Sambi är godkänd federation som stöd för E-hälsomyndighetens säker åtkomst

17 mar, 2020

Identitets- och behörighetsfederation Sambi som drivs av Internetstiftelsen är först att godkännas av E-hälsomyndigheten som stöd för säker åtkomst till myndighetens tjänster. Steget är en del i E-hälsomyndighetens satsning på att öka säkerheten vid hantering av personuppgifter.

Johan Wallér, vd Apoteksföreningen kommenterar beslutet och menar att det är mycket positivt att det nu finns en federation som är godkänd och som alla aktörer inom hälsa-, vård- och omsorgssektorn kan ansluta till och vara säker på att organisationen uppfyller E-hälsomyndighetens krav på it- och informations-säkerhet. Johan Wallér poängterar även att det är bra att alla aktörer i god tid börjar inventera vilka av sina system som behöver anpassas och anslutas till E-hälsomyndighetens säker åtkomst senast den 1 juni 2022.

Läs mer här om Sambi och hur din organisation blir medlem.