Eskilstuna kommun är medlemmar i Sambi

27 nov, 2019

Varmt välkommen som medlem i Sambi! Eskilstuna är sedan tidigare medlem i Sambis systerfederation Skolfederation, en motsvarande digital infrastruktur för skolan. Ni gör ett fantastiskt arbete för att era användares digitala identiteter ska hanteras på ett säkert sätt! Vi skulle vilja uppmärksamma Eskilstuna på Sambis webbplats som en nyhet och ställa några frågor. Vi tror att goda exempel är bra att skriva om och många är intresserade av hur andra kommuner tar sig an sina digitala utmaningar. Niklas Narvell som är it-chef i Eskilstuna tog sig tid att svara på våra frågor.

Regeringen säger att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering. Det finns en digitaliseringsstrategi för skolan och Vision e-hälsa 2025 för vård- och omsorgssektorn. Vad tycker ni är den största utmaningen för en kommun att möta kraven utan att äventyra säkerheten för användaren och för att tilliten i de digitala tjänsterna ska vara hög?

-Säkerställa att alla har en tillräckligt hög digital mognad. Det har gått så oerhört fort de senaste 2-3 åren vad gäller olika tjänster och tillämpningar, alla med stor informationsintensitet. De flesta har svårigheter att hänga med att uppdatera sina kunskaper om vilka risker som finns och hur man skyddar sig själv och andra. I många fall så använder man sina analoga erfarenheter i digitala tjänster utan att tänka på eller förstå vilka konsekvenser det ger.

Eskilstuna har redan gjort mycket för att både säkerheten och tilliten i de digitala tjänster ni erbjuder ska vara hög. Hur ser ert fortsatta säkerhetsarbete ut?

-Att systematiskt följa och uppdatera våra lösningar vart efter som det sker förändringar. Att i så stor utsträckning som möjligt hänga på nationella lösningar. Utbilda alla anställda med anpassade utbildningar beroende på roller, både snabba instruktioner/utbildning som t ex Nano learning men även mer omfattande och mer djupgående för specialister. Det är viktigt att i alla sammanhang informera och utbilda våra invånare och brukare av kommunens tjänster som en naturlig del av att allt fler tjänster kommer att vara digitala. Arbete pågår under 2019/2020 för att ersätta nuvarande Informationssäkerhetsplan från 2014 med en ny Informationssäkerhetspolicy och underliggande lagringsstrategi.

Har ni några tips och råd till andra kommuner som funderar på hur man på ett bra sätt strukturerar sitt säkerhetsarbete?

  • Titta på hela processen, inte bara det som är eller ska digitaliseras.
  • Utnyttja dina nätverk utvärdera vad andra kommuner som lyckats gjort inom området.
  • Utgå från och använd nationella lösningar t ex Inera och SKL, det gör arbetet lättare och mer ekonomiskt i längden.

Innan Eskilstuna blev medlem i Sambi gjordes en genomlysning av digitala tjänster som kommunen tillhandahåller. Man insåg då att det inte bara är tjänster som behöver åtkomst till E-hälsomyndigheten som berörs. Kommunen har andra tjänster som i lika hög grad behöver granskas för att man ska kunna garantera säker identitetshantering för sina användare. Med sitt medlemskap i Sambi visar Eskilstuna kommun att man tar säkerhetsfrågorna på allvar.