Norrköpings kommun medlem via Sambiombud

5 sep, 2018

norrkoping-kommun

”Överraskande smidig och snabbt” – så säger Fredrik Ekström, enhetschef Arkitektur och systemutveckling vid Norrköpings kommun, om anslutningsprocessen efter att kommunen blivit medlem i Sambi via sambiombudet Svensk e-identitet. Norrköping är en stor kommun och vi på Sambi undrar hur anslutningen gick. Vi ställde några frågor och Fredrik Ekström svarade:

– Vilken/a faktor/er var avgörande i beslutet att ansluta Norrköpings kommun till Sambi via ombud?

”Vi ville få stöttning i anslutningsprocessen för att styra arbetet och dess omfattning samt för att undvika att detta blev en långbänk. Det fanns också ett mål att ansluta oss tidigt i Östergötland för att ge erfarenheter till övriga kommuner genom vår regionala e-hälsosamordnare”.

– Hur upplevde ni processen att ansluta till Sambi med hjälp av Svensk e-identitet – var det ett omfattande arbete för er?

”För oss var processen överraskande smidig och snabbt. Vi hade väntat oss mer arbete initialt. Dock har vi efter anslutningen startat upp en arbetsgrupp som arbetar vidare med olika delar som kom fram under riskanalysen”.

– Norrköping är den 9e största av Sveriges 290 kommuner med 141 000 invånare. Spelar antalet kommuninvånare någon roll i anslutningsprocessen till Sambi, det vill säga blir projektet mer omfattande för att det är en större kommun?

”Frågeställningarna är desamma vid en anslutning oavsett kommunens storlek så projektet blir enligt vår upplevelse lika omfattande. Som större kommun har vi haft alla roller på plats från start vilket har underlättat anslutningsprocessen”.

Det spelar alltså ingen roll om man är en större organisation som vill bli medlem. Sambis ombud Svensk e-identitet har kapacitet att hantera såväl större som mindre organisationer. En ytterligare fördel kan vara, att man som i Norrköpings fall får hjälp att identifiera vilka delar som kan behöva framtida fokus och kunna åtgärda redan tidigt genom att till exempel tillsätta en arbetsgrupp.

Välkommen till Sambi och mycket bra jobbat Norrköpings kommun!