Eda kommun är ny medlem i Sambi

22 aug, 2018

Eda kommun är ett gott exempel att lyfta fram i Sambisammanhang! Kommunens arbete med att förbereda en ansökan om medlemskap och tillitsgranskning har pågått under hela våren i samverkan mellan verksamheten vård och stöd, kommunens IT-enhet och säkerhetssamordnare på Räddningstjänsten Arvika-Eda-Säffle skriver Eda kommun på sin webbplats.

En godkänd tillitsgranskning och medlemskap i Sambi innebär att Eda kommun kan garantera att digital information som bland annat berör dosdispenserade läkemedel hanteras på ett säkert sätt. Det är trygghet för kommunens innevånare! Med andra ord finns en informationssäkerhetspolicy på plats. Dessutom giltiga avtal med leverantörer och ett ISO-certifierat ledningssystem för informationssäkerhet med tillhörande riskanalys samt att internrevisioner genomförs. Helt enligt Sambis regelbok!