Sambi uppdaterar sin integritetspolicy

24 maj, 2018

I samband med att EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR) börjar gälla från och med 25 maj 2018, uppdaterar Sambi sin integritetspolicy. Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Här kan du läsa Sambis integritetspolicy och på Datainspektionens webbplats kan du läsa om vad Dataskyddsförordnigen (GDPR) innebär för den som hanterar personuppgifter.