Extrainsatt utbildningstillfälle i Göteborg

26 mar, 2018

I anslutning till Vitalismässan ger vi ett extrainsatt kurstillfälle i GRs lokaler den 24 april. Passa på att anmäla dig här! Nedan hittar du agendan.

Tid: 24 april. Kl. 09.30-16.00
Plats: GRs lokaler Anders Personsgatan 8
Kostnad: Eventet är kostnadsfritt

09.30 Välkommen
09.35 eHM och vad kräver Säker åtkomst?
09.40 Vad är Sambi:

  • begrepp,
  • arkitektur,
  • organisation och
  • teknik
10.30 PAUS
10.45 Hur komma igång:

  • roller i Sambi, kravbilaga 5 ombud
  • möjliga sätt att ansluta
  • vilka steg i anslutningsprocessen?
12.00 – 13.00 LUNCH
13.00 – 14.00 Sambi tillitsramverk och tillitsgranskning och Underlag för tillitsgranskning
14.00 – 14.15 PAUS
14.15 – 15.00 Sambiombudets roll i Tillitsgranskningsprocessen
15.00 – 16.00 Diskussion kring gemensam lösning för anslutning till Sambi. Identifiera alternativ för- och nackdelar,
 16.00 Avslutning

Välkommen!