Sambis första Sambiombud

14 feb, 2018

sambiombud

Stort grattis säger Sambi till Svensk e-Identitet som i dagarna blivit godkända som Sambis första Sambiombud! Det är ett stort steg för Sambi och alla aktörer inom hälsa och sjukvård som kommer att kunna få hjälp med processen att bli medlemmar i Sambi.

– Jag är extra stolt över att vi har lyckats förpacka en så pass komplex tjänst som innehåller allt från teknik till juridik på ett så enkelt sätt, säger vd Jörgen Hellgren (på bilden) och säger vidare att godkännandet betyder att Svensk e-Identitet nu kan hjälpa alla från den ensampraktiserande veterinären till apotek, kommuner och landsting att på kort tid och med liten insats bli medlemmar i Sambi.

– Jag ser fram emot att äntligen få hjälpa vårdgivare att göra anslutningsprocessen till Sambi så smidig som möjligt, säger Erica Mechler (på bilden), tjänsteägare för Sambiombudstjänsten på Svensk e-Identitet.

Hela processen är tänkt att vara så enkel som det går att göra den. Avtal, tillitsdeklaration och ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), riskanalys samt internrevision sköts via en e-tjänst. Genom den digtaliserade processen kan Svensk e-Identitet säkerställa att alla medlemmar som ansluter via dem uppfyller alla krav, både inititalt och över tid.

Läs mer om Svensk e-Identitets Sambiombudstjänst här.

Sambi söker och välkomnar fler Sambiombud! Kontakta oss gärna via inof@sambi.se