Första erfarenhetsutbytet spikat

7 sep, 2017

Erfarenhetsutbyte i Huddinge

Huddinge kommun arrangerar med IIS ett erfarenhetsutbyte om digitalisering av vård och omsorg ur ett kommunalt perspektiv.

Kommunens säkerhetsansvariga delar med sig av sina erfarenheter och hur de arbetar med säkerhetsarbete och digitala identiteter. Inera, SKL (Sveriges kommuner och Landsting) och SLL (Stockholms läns landsting) berättar om kommande kommunala tjänster.

– Det här är första gången vi samlar vårdaktörerna, säger Agneta Wistrand, IIS (bilden). Ett erfarenhetsutbyte, eller ERFA som det även kallas, kan anordnas av alla oberoende av hur långt man har kommit. Även erfarenheter från andra användarorganisationer och från leverantörer bidrar till kunskapsbasen.

Den 23 oktober på anrika Folkes (Folkets Hus) i Huddinge Centrum kommer vi att få höra hur det gick till när Huddinge som första och hittills enda kommun blev granskade och godkända som utfärdare enligt Svensk e-legitimation och varför man beslöt att göra rätt från början!

Medverkar på plats gör även: eHälsomyndigheten, E-legitimationsnämnden, federationsoperatören, Sambi, med flera.

– Kom och delta! Nätverka och passa på att ställa massor av frågor, hälsar Christer Borgh, IT-säkerhetsarkitekt på Huddinge kommun (bilden).

Här hittar du hela programmet.

Anmälan är stängd. Vill du anmäla dig i efterskott går det bra att skicka ett mail till info@sambi.se