Remiss om Sambiombud

17 aug, 2017

Sambis styrgrupp 2017

Förslaget om en ombudsroll i Sambi har varit på remiss under våren och nu är det dags att ta ställning till avtalspaketet med alla juridiska formuleringar på plats.

Som vi tidigare har skrivit om är ombudets uppgift är att tillhandahålla en färdig paketlösning för en mindre användarorganisations identitetshantering samt att bistå med hjälp att säkerställa att denne aktör lever upp till kraven i Sambis tillitsramverk.

Avtalet tillsammans med bilagorna är ute på remiss till och med fredagen den 8 september. Remissvaren kommer därefter att sammanställas och presenteras för Sambis styrgrupp (bilden). Målet är att rollen Sambiombud ska kunna implementeras redan i år.

Remissen finns i både word- och pdf-format här.

Synpunkter skickas till: info@sambi.se, senast 2017-09-08.

Bilden: Sambis styrgrupp från vänster Petter Könberg, Inera, Stephen Dorch, eHälsomyndigheten, Carina Landberg, SLL och ordförande Danny Aerts, IIS. Saknas på bilden: Stefan Leonardsson, eHälsomyndigheten.