Svensk e-identitet godkänd part

9 jun, 2017

Svensk e-identitet har efter att ha genomgått tillitsgranskning blivit en godkänd part i federationen Sambi. VD Jörgen Hellgren känner tillförsikt inför framtiden.

– Det här innebär att vi kan leverera vår intygstjänst till alla medlemmar som vill använda SITHS och andra tillitsdeklarerade identiteter, för inloggning till system och tjänster som ska gå via Sambi. Godkännandet innebär också en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att vi klarar kraven för att leverera till de mest känsliga e-hälsosystemen.

Extra roligt för oss, och andra som har driften hos Azure och Amazon, är att den infrastrukturen och relationen med dem som underleverantörer till Sambi har fått OK-stämpel! tycker Jörgen Hellgren.

Utöver tjänster för inloggning och signering ger Svensk e-identitet ut så kallade SITHS-kort. (SITHS-korten är en nationell standard för inloggning inom vård- och omsorg.) Svensk e-identitet är i dagsläget den största leverantören med rikstäckande verksamhet som ger ut dessa kort till vård- och omsorgsgivare.

Har du några tips till den som står inför att tillitsdeklarera?
– Ta höjd från början att det kräver tid och engagemang från många roller i organisationen för att tillitsdeklarera. Internt har i stort sett alla roller på något sätt blivit involverade i arbete. Vi tog in en extern resurs som ledde arbetet, säger Jörgen Hellgren.

Att ha stöd från en extern part både under tillitsgranskingen men även efteråt, är något jag också vill rekommendera, fortsätter han. Det gäller ju att följa regelverket över tid och inte bara i samband med granskningen. Med en extern granskare säkerställer vi att så sker.

Fler tjänster på gång
Nu vill Svensk e-identitet förstås hjälpa organisationer att enkelt ansluta sig till Sambi genom sin betrodda intygstjänst. Jörgen Hellgren berättar att de kommer att låta tillitsgranska fler tjänster inom Sambi under försommaren och hösten.

Samtidigt hoppas han att Sambi ska rulla igång med fler organisationer och systemleverantörer anslutna.

– Förhoppningsvis ser fler nyttan med att vårdsverige uppfyller en gemensam säkerhetsnivå! avslutar han och hastar vidare.