Säker åtkomst med Sambi

10 maj, 2017

Stephen Dorch, eHälsomyndigheten.

Uppdragsutbildningen Säker åtkomst med Sambi för apoteksaktörer har nu dragit i gång och kommer att följas av motsvarande utbildning för vårdaktörer.

Ett stort antal tjänster från eHälsomyndigheten används av externa parter på vård- och apoteksmarknaden idag. I många fall hanterar tjänsterna känsliga personuppgifter och därför behöver man tillgång till en lösning för säker och effektiv federerad åtkomst.

eHälsomyndigheten har valt att initiera ett branschgemensamt samarbete för att bygga tillit genom federationen Sambi. Förändringen kommer att innebära en ny teknisk lösning samt förändrade administrativa rutiner för myndighetens kunder. Bland annat kommer landsting, kommuner, privata vård- och omsorgsgivare och apoteksaktörer att behöva bli medlemmar i federationen Sambi.

– För eHälsomyndigheten innebär det att vi får tillit till att alla ingående medlemmar följer det gemensamma regelverket, gällande tillitsnivåer, hantering av autentisering och behörigheter, säger Stephen Dorch som är nytillträdd säkerhetsansvarig för eHälsomyndigheten (bilden). Vi kommer att hänvisa till dessa kravnivåer för de kunder och samarbetsparter som vill använda våra tjänster.

Senast i november 2019 ska samtliga externa parter vara anslutna för att kunna nyttja den nya nationella tjänsteplattformen som eHälsomyndigheten står bakom.