Förslag på ombudsroll i Sambi

8 maj, 2017

Ombudsroll för Sambi på remiss

För att underlätta för mindre användarorganisationer att ansluta sig till Sambi-federationen har ett förslag om en ombudsroll tagits fram.

Ombudets uppgift är att tillhandahålla en färdig paketlösning för användarorganisationens identitetshantering samt bistå med hjälp att säkerställa att användarorganisationen lever upp till kraven i Sambis tillitsramverk. Målet är att rollen Sambiombud ska kunna implementeras redan under 2017.

Förslaget är ute på remiss till och med den 19 maj: Anslutningsavtal.
Här finns mer information om själva ombudsrollen: Rollbeskrivning Sambiombud.

Synpunkter på anslutningsavtalet skickas till Sofie Hellström, sofie.hellstrom@iis.se, senast 2017-05-19.

Remissvaren kommer därefter att sammanställas och presenteras för Sambis styrgrupp som kort därefter beslutar hur arbetet med Sambiombud ska fortskrida.